हामी १wel बर्ष भन्दा बढी ज्वेलरी बनाउनमा ध्यान दिन्छौं।
भाषा

उत्पादनहरू

OEM चेन पत्र 25 २25 स्टर्लिंग चाँदीको हार र्होडियम प्लेटिंगको साथ महिला 16१16१२ को साथ
OEM चेन पत्र 25 २25 स्टर्लिंग चाँदीको हार र्होडियम प्लेटिंगको साथ महिला 16१16१२ को साथ
OEM चेन पत्र 25 २25 स्टर्लिंग चाँदीको हार र्होडियम प्लेटिंगको साथ महिला 16१16१२ https://www.kirinjew.com
2020/08/05
होलसेल वाटर ड्रप 25 २25 स्टर्लिंग सिल्वर सीजेड रिंग महिलाको लागि रोडियाम प्लेटेड १०२२6363
होलसेल वाटर ड्रप 25 २25 स्टर्लिंग सिल्वर सीजेड रिंग महिलाको लागि रोडियाम प्लेटेड १०२२6363
होलसेल वाटर ड्रप 25 २25 स्टर्लिंग सिल्वर सीजेड रिंग महिलाको लागि रोडियाम प्लेटेड १०२२6363 https://www.kirinjew.com
2020/08/05
उत्तम गुण स्पार्कल सगाई
उत्तम गुण स्पार्कल सगाई
उत्तम गुण चम्किलो सगाई
2020/08/05
व्यावसायिक OEM बहु रंग 925 स्टर्लिंग रजत CZ महिला रिंग गोल्ड प्लेटेड 85203
व्यावसायिक OEM बहु रंग 925 स्टर्लिंग रजत CZ महिला रिंग गोल्ड प्लेटेड 85203
प्रोफेशनल OEM मल्टि कलर 25 २Z स्टर्लिंग सिल्वर CZ महिला रिंग गोल्ड प्लेटेड 20 85२०3 https://www.kirinjew.com
2020/08/05
प्रोफेश्न एलिगन्ट कस्टम 25 २25 स्टर्लिंग सिल्वर सीजेड रिंग रोडियाम प्लेट अफ वुमेन १०२२26२ F कारखानाबाट चीन किरीनबाट
प्रोफेश्न एलिगन्ट कस्टम 25 २25 स्टर्लिंग सिल्वर सीजेड रिंग रोडियाम प्लेट अफ वुमेन १०२२26२ F कारखानाबाट चीन किरीनबाट
प्रोफेशनल एलिगन्ट कस्टम 25 २ter स्टर्लिंग सिल्वर सीजेड रिंग रोडियम प्लेट अफ वुमेन १०२२2626 कारखानाबाट चीन-किरीन https://www.kirinjew.com बाट
2020/08/05
OEM सगाई 25 २25 स्टर्लिंग सिल्वर CZ रिंग र्‍होडियम प्लेटिंगको साथ महिला 69 69 49 49 R आरडब्ल्यू
OEM सगाई 25 २25 स्टर्लिंग सिल्वर CZ रिंग र्‍होडियम प्लेटिंगको साथ महिला 69 69 49 49 R आरडब्ल्यू
OEM सगाई 25 २ S स्टर्लिंग सिल्वर CZ रिंग र्‍होडियम प्लेटिंगको साथ महिला 69 69 49 49 R आरडब्ल्यू https://www.kirinjew.com
2020/08/05
कस्टमाइज्ड हार्ट लव 25 25२ R स्टर्लिंग सिल्वर रिंग रोडियाम प्लेटेड वुमन 5 8512१२ आरडब्ल्यूका लागि
कस्टमाइज्ड हार्ट लव 25 25२ R स्टर्लिंग सिल्वर रिंग रोडियाम प्लेटेड वुमन 5 8512१२ आरडब्ल्यूका लागि
Rhodium प्लेट संग वुमन 555१२RW को लागी अनुकूलित हार्ट लव 25 २ 9 स्टर्लिंग सिल्वर रिंग https://www.kirinjew.com
2020/08/05
नयाँ ट्रेन्डी सगाई 925 स्टर्लिंग सिल्वर रिंग गोल्ड प्लेट अफ वुमन 106891 को साथ
नयाँ ट्रेन्डी सगाई 925 स्टर्लिंग सिल्वर रिंग गोल्ड प्लेट अफ वुमन 106891 को साथ
नयाँ ट्रेन्डी सगाई 25२ S स्टर्लिंग सिल्वर रिंग गोल्ड प्लेटेड वुमन १०68 91 91१ को लागि https://www.kirinjew.com
2020/08/05
उत्तम गुण स्पार्कल सगाई
उत्तम गुण स्पार्कल सगाई
उत्तम गुण चम्किलो सगाई
2020/08/05
प्रोट्टी कस्टम 25 २25 स्टर्लिंग सिल्वर महिला CZ रूबी फूल कंगन रोडियाम ted०१55 मढ़वाएको
प्रोट्टी कस्टम 25 २25 स्टर्लिंग सिल्वर महिला CZ रूबी फूल कंगन रोडियाम ted०१55 मढ़वाएको
प्रोट्टी कस्टम 25 २25 स्टर्लिंग सिल्वर महिलाहरूको सीजेड रूबी फ्लोर कंगन रोडियाम प्लेट गरिएको 15०१tedted https://www.kirinjew.com
2020/08/05
फेसन स्टाइलिश कस्टम फ्लावर 925 स्टर्लिंग सिल्वर इयररिंग्स गोल्ड प्लेटेड वुमन 2 37२73। को साथ
फेसन स्टाइलिश कस्टम फ्लावर 925 स्टर्लिंग सिल्वर इयररिंग्स गोल्ड प्लेटेड वुमन 2 37२73। को साथ
महिला for 37२7373 https://www.kirinjew.com को लागी सुन फिल्ड स्टाइलिश कस्टम फूल 9 25२ स्टर्लिंग सिल्वर इयररिंग्स।
2020/08/04
प्रेम हार्ट 925 स्टर्लिंग रजत महिला सीजेड ब्रेसलेट गुलाब सुनको साथ 91००१ 91 91१
प्रेम हार्ट 925 स्टर्लिंग रजत महिला सीजेड ब्रेसलेट गुलाब सुनको साथ 91००१ 91 91१
प्रेम हार्ट 925 स्टर्लिंग सिल्वर महिला CZ कंगन गुलाब सुन चढ़ाई 60091 https://www.kirinjew.com
2020/08/04
फरक भाषा छनौट गर्नुहोस्
वर्तमान भाषा:Nepali